XEOS systems s.r.o.

Projektové řízení – řízení změn

Veškeré navrhované změny, které vyplývají jak ze závěrů analýz, z výsledků našich služeb v ostatních oblastech působení (ICT, certifikované systémy) nebo i plány samotných představitelů organizace, přetavíme do podrobných projektových plánů. Připravíme harmonogramy, finanční plány, plány řízení kvality a řízení rizik.

Poskytujeme odborníky se zkušenostmi z projektů v oblasti implementací IS, analýz IS/ICT, procesních optimalizací, implementací a údržby QMS, ISMS, ITSM. Při řízení projektů používáme postupy konsistentní se světovými metodikami jako je PMBOK nebo PRINCE2.

Protože charakter naší práce předurčuje projektový způsob řešení, naši zaměstnanci nejsou pouhými teoretiky, ale odborníky s kvalitní praxí. Máme odborníky se zkušenostmi s řízením projektů i s prací v projektovém týmu.

Každý projekt je specifický a klade nároky na různé odbornosti, přestože základní způsoby a metody dosahování cíle jsou vždy stejné. Disponujeme širokým týmem projektových manažerů, takže jsme schopni Vám nabídnout konkrétní zkušenost a dovednost podle charakteru projektu.