XEOS systems s.r.o.

Optimalizace

Ze závěrů procesní analýzy připravíme návrh opatření. Vedle návrhů úprav procesů připravíme i návrhy opatření v oblasti aplikační podpory, personálních nebo organizačních změn.

Do procesů dle Vašeho zadání zakomponujeme požadavky libovolné normy, ať už se připravujete na certifikaci nebo s ní chcete pouze být v souladu.

Všechny své návrhy projednáme v kruhu zainteresovaných osob, abychom zajistili jejich podporu a byli si jisti, že v návrzích změn respektujeme všechna specifika dané organizace.