XEOS systems s.r.o.

Komplexní analýza organizace

V případě, kdy si nejste jisti efektivitou práce své organizace, navrhneme a zrealizujeme její komplexní analýzu. Analýza je postavena na procesní analýze, ale její rozsah, podobu či použité postupy plně přizpůsobíme potřebám a požadavkům. Kromě samotné analýzy průběhu procesů může zahrnovat analýzu nákladů na produkování jednotlivých výstupů, analýzu vytížení výrobních zdrojů apod.