XEOS systems s.r.o.

Implementace IS

V XEOS systems nevnímáme implementaci IS jako pouhou instalaci. Protože jsme začínali jako specialisté na procesní řízení a máme dlouholeté zkušenosti v oblasti procesních analýz a optimalizací, stejně jako v oblasti úspěšných implementací IS, jsme schopni nabídnout implementaci jako komplexní řešení s důrazem na citlivé zasazení nové věci do stávajícího fungujícího organizmu firmy.

Naše zásady v oblasti implementace IS

Klademe důraz na předimplementační analýzu

Jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu implementace IS je nedostatečně zpracovaná předimplementační analýza. Zanedbaná analýza vede k neefektivní implementaci a nevyužívání plných možností nasazeného řešení. Naše na procesech postavené analýzy navíc pomohou zákazníkovi ještě před samotnou implementací optimalizovat procesy.

Školíme procesy, ne ovládání

Školení systému jsou připravena tak, abychom uživatelům na příkladech předvedli reálné situace z jejich profesního života a ukázali jim, jak je mají řešit v novém prostředí nasazeného nástroje. Naučit uživatele systém ovládat je sice důležité, ale ještě důležitější je naučit uživatele se systémem pracovat.

Uživatelská dokumentace musí být srozumitelná

Chápeme, že uživatelé námi implementovaných systémů nejsou programátoři ani systémoví architekti a informační systém je pro ně pracovním nástrojem, nikoli koníčkem. Právě proto vytváříme uživatelskou dokumentaci co nejpřehlednější, graficky přívětivou a hlavně srozumitelnou. Naše uživatelská dokumentace je napsaná jazykem uživatelů, ne jazykem informatiků.

Uživatel je pro nás partner

Pouze spokojený uživatel přesvědčený o výhodách implementovaného IS garantuje, že je nasazený systém efektivně využíván. Uživatele se snažíme získat už při předimplementační analýze, kdy jejich náměty a požadavky promítneme do výsledného řešení. S uživateli komunikujeme během implementace a vycházíme jim v maximální míře vstříc. Systém má sloužit organizaci, nikoli organizace systému.