XEOS systems s.r.o.

Dlouhodobá údržba systému

Naše zkušenost jasně říká, že získáním certifikátu mnoho práce teprve začíná, neboť se organizace musí postarat o proces údržby a rozvoje zavedeného systému řízení. Bez pravidelné údržby by systém nemohl efektivně sloužit interním potřebám organizace a plnit požadavky certifikovaných norem.

Svým zákazníkům nabízíme outsourcing služeb v oblasti údržby zavedených systémů. Tato forma je vhodná především pro organizace, které nejsou schopny personálně zajistit některé činnosti v systému. Součástí služeb mohou být:

  • Interní audity (příprava, realizace, zpracování výstupů);
  • návrh na zlepšení systému řízení
  • aktualizace dokumentace;
  • aktualizace záznamů (cíle, přezkoumání vedením, plán školení, atd.);
  • související školení;
  • příprava na audity prováděné certifikační organizací
  • účast na dozorovém/recertifikačním auditu