XEOS systems s.r.o.

Analýzy stávajícího řešení IS/ICT a optimalizace

IS/ICT patří mezi ty oblasti fungování organizace, ve kterých se požadavky a řešení velmi rychle mění. Jsme připraveni Vám pomoci na tyto změny reagovat a provést audit Vaší informatiky.

Zpracujeme analýzu a navrhneme optimalizaci jakékoli části Vaší informatiky. Jsme schopni posoudit stav Vašeho HW, efektivnost využití Vašeho SW a další aspekty fungování informatiky. Na základě zjištění pro Vás ověříme a navrhneme taková řešení, která povedou ke zvýšení efektivity. Mezi tato řešení může patřit:

  • Outsourcing vybraných částí IS/ICT
  • Implementace nových nebo zefektivnění stávajících IS
  • Využití nových přístupů k zajištění ICT architektury, například SW jako služba (SaaS), Infrastruktura jako služba (IaaS)