XEOS systems s.r.o.

Předimplementační analýzy IS/ICT

Předimplementační analýza je nejdůležitější součást implementačního projektu. Pouze pečlivě zpracovaná analýza odhalí možná rizika implementace, zjistí přesná očekávání všech zainteresovaných stran (uživatelé, management) a pomůže nastavit proces vlastní implementace. Cílem je, aby byla přijata všechna opatření, která pomohou k vytvoření řešení, se kterým budou jeho uživatele spokojeni. Dodavatelé často zanedbávají procesní stránku implementace svého řešení, což vede k neefektivní implementaci a brání využití všech jeho možností.

Zanedbaná analýza často vede k „nekonečné“ implementaci trvající i několik let, neustále polykající dodatečné finance bez výsledného efektu. Kvalitní procesní analýza předchází mrhání penězi a časem zaměstnanců zákazníka.

Jsme zvyklí vytvořit úvodní analýzu v takové podobě, aby ji budoucí implementátor dobře pochopil a s naší konzultantskou pomocí dovedl do úspěšného konce. Důvodem pro toto tvrzení je skutečnost, že těžiště našich zkušeností je v procesním řízení.